Odstranění znamének a pih

Každý člověk má na těle několik pigmentových skvrn neboli név. Rozdělují se na „kongenitální“ a „získané“.

Névy mají různý charakter a v průběhu našeho života mění svůj vzhled. V posledních letech dochází k nárůstu problematických změn kožních znamének – dochází k výskytu zhoubného kožního melanomu. Maligní melanom přitom patří mezi nejzhoubnější typy nádorů.

Podle Evropských směrnic  by měl být každý člověk alespoň jednou ročně ošetřen specializovaným lékařem, který prohlédne všechna znaménka a doporučí správný postup ohledně další kontroly nebo eventuálně odstranění znaménka.

Pokud je znaménko podle lékaře nebezpečné nebo podezřelé, mělo by být správně odborně odstraněno (excize) a následně zasláno na odborné pracoviště k histologické diagnóze, která lépe určí charakter znaménka a na základě této informace doporučí lékař další postup.

O vše se u nás postaráme na špičkové úrovni.

ADRESA:

Višňová 1957/25, Praha 4