Plastická chirurgie

Zvětšení prsou - Augmentace

Ženský prs představuje od pradávna symbol ženskosti. Zvětšení prsou, je chirurgický zákrok, při kterém dochází k úpravě vad ženských prsou, případně ke změně jejich objemu, tvaru apod. Ženy se k němu většinou rozhodnou z estetických důvodů - nejsou spokojené s velikostí svého poprsí případě nedostatek objemu prsou často doprovází určitá asymetrie případně dochází k úbytku prsní žlázy po kojení dítěte. 

Tyto korekce lze v současné době velmi dobře řešit, a to plastickou operací s využitím implantátů případně s použitím vlastního tuku. 

I když mají klasické okrouhlé (kulaté) implantáty v plastice prsou stále své místo, v poslední době se více přikláníme, stejně jako světová pracoviště, k aplikaci implantátů anatomického (kapkovitého) tvaru (form stable implants). Jejich použití metodou dual plane nebo multilayer nám umožňuje velmi dobře řešit nejen nedostatek objemu, ale také mírný nebo i střední pokles prsou. A to prakticky se stejně nenápadnou jizvou, jako u běžné augmentace. 

Implantáty jsou vyrobeny ze špičkových nových materiálů - jedná se o silikonové materiály s kohezivními gely, které mají neomezenou životnost a zabraňují průniku silikonu do těla. 

Oba typy implantátů se vyrábějí v široké škále různých velikostí a při augmentaci se vkládají buď mezi prsní žlázu a prsní sval, nebo přímo pod sval.

Přesné umístění implantátu, Vaši představu tvaru a celý průběh operace s vámi prodiskutuje odborný chirurg při osobní konzultaci, která nutně předchází samotnému zákroku. 

Průběh augmentace a zásady pooperační péče

Po úvodní konzultaci s klientkou začneme provádět řez v dolním okraji prsního dvorce nebo v podprsní rýze. Poté vkládáme silikonový implantát pod prsní sval, případně pod prsní žlázu. Celá operace se provádí v celkové anestezi a trvá přibližně 45 minut. 

Pacientka dále na klinice zůstává do druhého dne, poté se propouští do domácí péče, avšak za 3-5 dní je nutná kontrola na klinice. Po dobu následujících dvou týdnů je nutné dodržovat klidový režim, vyhýbat se fyzickým aktivitám (zvláště nezvedat ruce nad hlavu), spát ideálně na zádech a po další 2 měsíce nosit speciální podprsenku. 

V případě, že je pooperační stav v pořádku a rekonvalescence probíhá dobře, můžete se za 2 týdny od operace vrátit do zaměstnání (v případě nenáročné práce). 

Výsledný tvar a velikost se dá považovat za konečný zhruba po 2 až 4 měsících. 

Příklady naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Nejžádanější zákroky