Plastická chirurgie

Zvětšení (Augmentace) prsou s modelací

Ženský prs představuje od pradávna symbol ženskosti. Zvětšení prsou, je chirurgický zákrok, při kterém dochází k úpravě vad ženských prsou, případně ke změně jejich objemu, tvaru apod. Ženy se k němu většinou rozhodnou z estetických důvodů - nejsou spokojené s velikostí svého poprsí, případě nedostatek objemu prsou často doprovází určitá asymetrie případně dochází k úbytku prsní žlázy po kojení dítěte. 

Tyto korekce lze v současné době velmi dobře řešit, a to plastickou operací s využitím implantátů, případně s použitím vlastního tuku a navíc v kombinaci s modelací prsou, která jim navrací původní tvar, zdokonaluje pokleslé a ochablé poprsí.

Pomocí této kombinace metod a rozsáhlejšímu zákroku může v některých případech vzniknout dokonce ještě menší a nenápadnější jizva pouze kolem prsního dvorce.

Tento zákrok doporučujeme klientkám, která si přejí pevná a ideálně tvarovaná prsa v jakémkoliv věku. Ke změnám tvaru prsů dochází zejména po porodu a následném kojení dítěte, ale může k němu dojít také razantní redukcí váhy a samozřejmě dále souvisí s přibývajícím věkem a hormonálními změnami. Vhodně a delikátně tak řešíme nežádoucí tvar, objem či pokles. 

I když mají klasické okrouhlé (kulaté) implantáty v plastice prsou stále své místo, v poslední době se více přikláníme, stejně jako světová pracoviště, k aplikaci implantátů anatomického (kapkovitého) tvaru (form stable implants). Jejich použití metodou dual plane nebo multilayer nám umožňuje velmi dobře řešit nejen nedostatek objemu, ale také mírný nebo i střední pokles prsou. A to prakticky se stejně nenápadnou jizvou, jako u běžné augmentace. 

Implantáty jsou vyrobeny ze špičkových nových materiálů - jedná se o silikonové materiály s kohezivními gely, které mají neomezenou životnost a zabraňují průniku silikonu do těla. 

Oba typy implantátů se vyrábějí v široké škále různých velikostí a při augmentaci se vkládají buď mezi prsní žlázu a prsní sval, nebo přímo pod sval.

Současné moderní metody mammoplastiky prošly historicky významnými změnami. Dříve byla viditelnou známkou operace tzv. kotvičková jizva, která nepůsobila příliš estetickým dojmem, dále docházelo ke ztrátě citlivosti a v krajních případech i odumření dvorce s bradavkou. Tyto potíže byly způsobeny technikou ořezání dvorce a jeho následné transplantace zpět. 

V současné době se operace provádí technikou, která zanechává jen zcela nenápadnou jizvu kolem dvorce a jednu vertikální směrem dolů. Výsledek je tak velmi přirozený a mladistvý. 

Přesné umístění implantátu, Vaši představu tvaru a celý průběh operace s vámi prodiskutuje odborný chirurg při osobní konzultaci, která nutně předchází samotnému zákroku. 

Průběh augmentace s modelací a zásady pooperační péče

Po úvodní konzultaci s klientkou začneme provádět řez v dolním okraji prsního dvorce nebo v podprsní rýze. Poté vkládáme silikonový implantát pod prsní sval, případně pod prsní žlázu. Celá operace se provádí v celkové anestezi a trvá přibližně 45 minut. 

Pacientka dále na klinice zůstává do druhého dne, poté se propouští do domácí péče, avšak za 3-5 dní je nutná kontrola na klinice. Po dobu následujících dvou týdnů je nutné dodržovat klidový režim, vyhýbat se fyzickým aktivitám (zvláště nezvedat ruce nad hlavu), spát ideálně na zádech a po další 2 měsíce nosit speciální podprsenku. 

V případě, že je pooperační stav v pořádku a rekonvalescence probíhá dobře, můžete se za 2 týdny od operace vrátit do zaměstnání (v případě nenáročné práce). 

Výsledný tvar a velikost se dá považovat za konečný zhruba po 2 až 4 měsících. 

 

 

Nejžádanější zákroky