MUDr. Patrik Paulis

MUDr. Patrik Paulis

Vzdělání a specializace:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň, diplom v oboru všeobecné lékařství

Atestace 1. stupně z Obecné chirurgie

Diplom AFSA (Specializační atestace vyššího stupně) z oboru:

Plastická rekonstrukční a estetické chirurgie, Univerzita Denise Diderota v Paříži (atestační práce na téma Historie chirurgických transformací mužských transsexuálů)

Univerzitní diplom z Experimentální chirurgie a mikrochirurgie na Univerzitě Denise Diderota v Paříži

Specializační diplom v oboru Plastická chirurgie, Slovenská Zdravotnická Univerzita v Bratislavě

Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro funkci lektora v lékařské praxi, funkci odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Plastická chirurgie

Soudní znalec v odvětví plastické chirurgie


Odborná praxe:

Chirurgická Klinika IPVZ, ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, sek. lékař.

Oddělení čelistní, obličejové a plastické chirurgie, Chirurgie ruky Ústřední vojenská nemocnice v Praze, sek. lékař

Klinika plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve FN Na Bulovce, sek. lékař

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odborný asistent

Soukromá lékařská praxe v oboru plastická chirurgie, Registrovaný plastický chirurg na Praze 1 od roku 2006

Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví plastická chirurgie od roku 2007

 

Zahraniční stáže:

1995 - Klinika Plastické Rekonstrukční a Estetické Chirurgie, Univerzitní Nemocnice St. Louis, Paříž, Francie.

1997 - Klinika Maxillo-Faciální a Plastické Chirurgie, Dětská fakultní Nemocnice Armand-Trousseau, Paříž, Francie.

1995 až 1997 - Dlouhodobá dobrovolná stáž na Klinice Plastické Chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha, práce na téma Sekundární infekce po plastikách mamm.

2002 až 2004 - Klinika Plastické rekonstrukční a Estetické Chirurgie, Univerzitní Nemocnice St. Louis, Paříž.

2009 - Klinika plastickej chirurgie, FN Ružinov, Bratislava, Slovenská republika.

 

Odborné mezinárodní kurzy:

2003 - Plastická chirurgie deformit prsu, prof. Ivo Pitanguy, Universita Catholica Sao Paolo – Brazilie, v rámci kongresu IPRAS, Sydney, Austrálie.

Duben 2004 - Nové postupy v léčbě vrozených rozštěpů patra a rtů na Univerzitní klinice Dětské plastické chirurgie a popálenin v Univerzitní nemocnici Roger Salengo v Lille, Francie, Prof. Pellerin a Prof. Martinot.

Červen 2004 - Mezinárodní kurz a diplom Advances in Breast plastic surgery na Klinice plastické chirurgie Centra Léon-Bérard v Lyonu, Francie, Dr. Delay.

2008 - Mezinárodní kurz Surgical Minimal Invasive Approaches For Men, IMCAS 2008, Paříž, Francie.