Dermatologie

Pihy, znaménka a jejich odstranění

Každý člověk má na těle několik pigmentových skvrn nebo névy. A to buď „kongenitální“ nebo „získané“. Névy nebo znamínka mají různý charakter a v průběhu našeho života mění svůj vzhled. Podle Evropských směrnic  by měl být každý člověk alespoň jednou ročně ošetřen specializovaným lékařem, který prohlédne všechna znaménka a doporučí správný postup ohledně další kontroly nebo eventuálně odstranění znaménka.

Pokud je znaménko podle lékaře nebezpečné nebo podezřelé, mělo by být správně odstraněno (excize) a následně zasláno na odborné pracoviště k histologické diagnóze, která lépe určí charakter znaménka a na základě této informace doporučí lékař další postup.

O vše výše uvedené se u nás postaráme na špičkové úrovni.